II.35 Denumirea programului: ELABORAREA, VERIFICAREA, AVIZAREA, ARHIVAREA PROCEDURILOR OPERAŢIONALE

Public țintă vizat: Cadre didactice din învățămantul gimnazial, directori
Justificare (necesitate, utilitate):
Scopul acestui curs este de a asigura un cadru corent şi unitar pentru elaborarea, verificarea şi avizarea, aprobarea, distribuirea, actualizarea şi arhivarea procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale din cadrul unităţilor de învăţământ.Cursul conţine elemente minimale şi orientative ale unei proceduri, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare care au ca scop să preîntîmpine dificultăţile întâmpinate în procesul de elaborare a procedurilor de sistem şi operaţionale la nivelul unităţilor de învăţământ.

Inscriere


Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane
Formatori implicați:
  • Auditor Elena MACRI studii universitare (specializarea Economie – Drept administrativ/Comerț), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Daniela ȚÎRCOMNICU studii universitare (specializarea Electromecanică) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.