II.35 Denumirea programului: METODE DE PREDARE INTEGRATĂ ÎN GIMNAZIU
Public țintă vizat: Cadre didactice din învățămantul gimnazial
Justificare (necesitate, utilitate): Cursul pe care îl propunem vine în întâmpinarea recomandarilor cuprinse în noul plan-cadru de către Ministerul Educaţiei Naţionale care vizează predarea integrată a cel puțin unei discipline opționale la clasa a V-a, dar și în continuarea direcțiilor predării integrate din ciclul primar. Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice, fiind o premisă de inovare a practicilor educative pentru întreg învățământul gimnazial.Obiectivul general al cursului urmărește îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul gimnazial la oportunităţi de formare continuă, bazate pe organizarea inter/pluri/tradisciplinară a învăţarii, într-un autentic dialog între discipline

Inscriere


Durata/pret 24 ore/85 lei
Formatori:
Sora Carlla Daniela
Angelescu Nicoleta
Rusu Elena
Tudor Margareta Ana