II.36 Denumirea programului: MARKETING ȘCOLAR

Public – ţintă: personal didactic de predare
Justificare: Educaţia este un proces complex care implică decizii nu doar de asigurare a continuităţii
activităţii, dar cu implicaţii asupra viitorului indivizilor, organizaţiilor și societăţii. Rolul educaţiei în
economia bazată pe cunoaștere nu mai este o problemă controversată, ci universal recunoscută de toţi
subiecţii care participă în calitate de furnizori sau receptori de educaţie: preșcolari, elevi, studenţi,
profesori, sistemul de învățământ, angajatori, administraţii publice.
Orientarea de marketing în sfera educaţiei înseamnă cercetarea de piaţă și adaptarea ofertei la
cerere, ceea ce înseamnă nu doar declarativ construirea unei educaţii centrate pe consumatorul
serviciilor educaționale, ci chiar conceperea de programe de studii și specializări, care să fie cerute de
piaţă. Astfel, în mediul competitiv actual, unitățile/insituțiile de învățământ încep să recunoască importanţa tot mai mare a serviciilor pe care le oferă și, în consecinţă, să se concentreze pe întâmpinarea nevoilor și așteptărilor participanților la sistemul de învățământ. Pentru a avea succes, o unitate/instituție de învățământ trebuie să identifice care sunt aspectele importante pentru clienții săi, și, în consecinţă, să le ofere ceea ce ei așteaptă. În particular, în această nouă piaţă, școala este încurajată să examineze cu mare atenţie nevoile clienţilor și cumpărătorilor ei, cu scopul de a satisface aceste nevoi cu precizie.
Politica de marketing a unei unități de învățământ se implementează de la nivelul managerului, până la nivelul cadrelor didactice, elevilor, părinților. Cadrele didactice și managerii unităților de învățământ trebuie să fie permanent la curent cu toate schimbările, noutățile legate de marketingul școlar.
Programul de formare vine în sprijinul tuturor cadrelor didactice care doresc să-și promovezeîntr-un mod științific și eficient unitattea de învățământ în comunitate.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Mirela Maria PARASCHIV - studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
  • Profesor pentru învățământ primar Camelia Ludmila STĂNESCU - studii universitare (specializarea Învățători/Geografie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;