II.36 Denumirea programului: MARKETING ȘCOLAR
Public – ţintă: -personal didactic de predare
Justificare: Educaţia este un proces complex care implică decizii nu doar de asigurare a continuităţii
activităţii, dar cu implicaţii asupra viitorului indivizilor, organizaţiilor și societăţii. Rolul educaţiei în
economia bazată pe cunoaștere nu mai este o problemă controversată, ci universal recunoscută de toţi
subiecţii care participă în calitate de furnizori sau receptori de educaţie: preșcolari, elevi, studenţi,
profesori, sistemul de învățământ, angajatori, administraţii publice.
Politica de marketing a unei unități de învățământ se implementează de la nivelul managerului, până la nivelul cadrelor didactice, elevilor, părinților. Cadrele didactice și managerii unităților de învățământ trebuie să fie permanent la curent cu toate schimbările, noutățile legate de marketingul școlar.
Programul de formare vine în sprijinul tuturor cadrelor didactice care doresc să-și promovezeîntr-un mod științific și eficient unitattea de învățământ în comunitate.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Marius BĂLAȘA
Mirela Maria PARASCHIV
Camelia Ludmila STĂNESCU