II.37.Denumirea programului: PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR
Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex, cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate, rafinate. Astfel, şcoala este spaţiul de manifestare a conflictelor dintre copii şi dintre adulţi şi copii, iar raporturile de forţă sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal, acţional, simbolic) sunt variabile importante ale înţelegerii fenomenului.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
  • Formatori implicaţi: Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Mioara MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Simona ANTONIE – studii universitare (specializarea Limba și literatura franceză - Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor psiholog Nineta ANDRONIE – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.