II.37. Denumirea programului: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE A LUCRĂRILOR SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI A CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE
Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar și Concursul național de ocupare a posturilor vacante sunt două repere de importanță în dezvoltarea resursei umane din domeniul educația. Selecția și managementul resurselor umane în acest domeniu reprezintă primul pas în asigurarea calității actului educațional și obținerea unor performanțe crescute în educație cu repercursiuni directe asupra indicatorilor de abandon școlar și promovarea examenului de bacalaureat. Pentru asigurarea corectitudinii procesului de evaluare este nevoie de evaluatpri bine pregătiți atât sub aspect metodologic, dar și al cunoștințelor științifice, legislative și deontologice. Prin programul de formare se va urmări formarea/dezvoltarea competențelor de evaluare și aplicarea metodologiei în vigoare.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Formatori locali (nivel de pregătire universitar)