II.39. Denumirea programului: MANAGEMENTUL CONFLICTULUI ÎN CLASA DE ELEVI
Public – ţintă: Cadrele didactice ce predau în învățământul preșcolar și primar
Justificare: Violenţa fizică este o problemă de actualitate atât în rândul cadrelor didactice cât şi în rândul elevilor care învaţă în şcolile româneşti. Pentru a înţelege și a putea gestiona actele de violenţă în şcoli este mai mult decât important să cunoaştem motivele care duc la declanşarea acestora. Actele agresive influenţează negativ sistemul educational, dar şi siguranţa celor care învaţa în şcolile în care incidentele violente „fac parte” din programa școlară.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Fulgă Mihaela Florica