II.40. Denumirea programului: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE A PROBELOR PRACTICE/ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI ȘI A INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ CONFORM METODOLOGIEI – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Mobilitatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se defășoară conform Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar. Un aspect important al acestui proces îl constituie proba practică/orală și inspecția specială la clasă. Pentru asigurarea corectitudinii procesului de evaluare la aceste probe este nevoie de pregătirea evaluatorilor, atât sub aspect metodologic, cât și al cunoștințelor științifice, legislative și deontologice. Prin programul de formare se va urmări formarea/dezvoltarea competențelor de evaluare și aplicarea metodologiei în vigoare.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Formatori locali (nivel de pregătire universitar)