II.41. Denumirea programului: MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI REALIZAT PRIN TRATARE DIFERENȚIATĂ ȘI ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT

Public – ţintă vizat: Cadrele didactice din învăţămȃntul preuniversitar
Justificare: Am realizat că şcoala nu răspunde cerinţelor speciale de învăţare ale elevilor şi trebuie eliminate barierele ce stau în calea învăţării şi asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excluderea marginalizării printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi copiii.
Să transformăm şcoala într-o şcoală de tip incluziv: de bază, accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, de a-i transforma în elevi şi de a-i deprinde şi abilita cu cunoştinteleşi aptitudinile de bază.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor pentru învățământ primar Cîrstea Lili Mădălina – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.