II.41. Denumirea programului: DEZVOLTAREA RELAŢIEI ŞCOALĂ-PĂRINŢI-COMUNITATE PRIN COMUNICARE, CALEA SPRE REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR
Public – ţintă vizat: -Cadrele didactice din învăţămȃntul preuniversitar
Justificare: Am realizat că şcoala nu răspunde cerinţelor speciale de învăţare ale elevilor şi trebuie eliminate barierele ce stau în calea învăţăriişi asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excluderea marginalizării printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi copiii.

Să transformăm şcoala într-o şcoală de tip incluziv: de bază, accesibilă, de calitate şi care îşiîndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, de a-i transforma în elevi şi de a-i deprinde şi abilita cu cunoştinteleşi aptitudinile de bază.

Inscriere

Durata/pret: 40 ore/140 lei
Formatori:
Cîrstea Lili Mădălina