II.43. Denumirea programului: LEARNING ENGLISH THROUGH INTERACTIVE ACTIVITIES (SONGS, DRAMA, STORIES, GAMES AND PHYSICAL MOVEMENT)
Public – ţintă: cadre didactice din învățământulpreuniversitar
Justificare: Cursul vine în întâmpinarea nevoilor de formare a cadrelor didactice debutante, dar şi a celor cu experienţă care predau limba engleză și doresc să se perfecționeze în transmiterea acesteia prin metode inovatoare şi interactive. Programul de formare continuă se adresează cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în învăţământul preuniversitar, nivel primar, gimnazial si liceal, urmărind a le abilita să transmită elevilor într-o manieră modernă, dinamică și motivantă, limba engleză, prin reinterpretarea unor activităţi şi documente folosite în mod curent la clasă.

Inscriere

Durata: 24 ore/85 lei
Formatori:
Neacșa Claudya Maria
Marcu Daniela Elena