II.44. Denumirea programului: EDUCAȚIE FĂRĂ DISCRIMINARE
Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preșcolar și preuniversitar
Justificare: Promovarea educației pentru diversitate, atât în învățământul preșcolar, cât și în cel școlar, având la bază aplicarea principiului nediscriminării și al respectului pentru diversitatea în educație, în conformitate cu prevederile O.M. 1529/2007, referitor la dezvoltarea problematicii diversității în Curriculum Național, aliniindu-ne la recomandările Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori: Neacșa Claudya Maria