II.45. Denumirea programului: EDUCAȚIA MUZICALĂ - LIANT ÎNTRE EDUCAȚIA FORMALĂ, EDUCAȚIA NONFORMALĂ ȘI EDUCAȚIA INFORMALĂ

Public – ţintă:
Justificare: Educaţia muzicală are o influenţă puternică asupra dezvoltării personalităţii. Educaţia muzicală implică o cunoaştere temeinică a copilului, a universului spiritual al acestuia, a legităţii formării și dezvoltării psihicului, a particularităţilor şi dinamicii vieţii lui.
Este principala modalitate prin care se înfăptuieşte relaţia estetică dintre om şi realitate, constând într-o sesizare a generalului în particular, un mijloc de a reflecta realitatea în plină dezvoltare. Arta exprimă întotdeauna ceva, poartă un mesaj, comunicând sentimentele şi ideile creatorului pe care ,,beneficiarul” de artă le recepteazăşi le asimilează într-un mod propriu.
Are efecte psiho-comportamentale esenţiale, contribuind la formarea personalităţii, cultivând atitudini maleabile, sentimente pozitive, gustul şi simţirea estetică.

Inscriere

Durata: 32 ore/ 115 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Marius STERIE – studii universitare, Universitatea ”SpiruHaret” București, Facultatea de Muzică, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor pentru învățământ primar Violeta Mariana STERIE – studii universitare (specializarea Învățători/Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.