II.45. Denumirea programului: ENSEIGNER LE FL’ART PAR DES MÉTHODES ACTIVES-PARTICIPATIVES
Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar - nivel primar, gimnazial și liceal
Justificare: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice -profesori de limba franceză, indiferent de nivel (pregătitoare – XII), care doresc să se perfecționeze în predarea acesteia, prin metode moderne, activ-participative, valorificând diverse creații artistice: imagine, cântec, teatru. Programul de formare continuă vine în sprijinul cadrelor didacticecare îşi desfăşoară activitatea în învăţământul preuniversitar, urmărind a le abilita să transmită elevilor, într-o manieră naturală și motivantă, limba franceză,
Scopul acestui curs este transmiterea limbii franceze prin metode activ-participative, având ca suport activități auditive, vizuale și kinestezice care se bazează pe valorificarea produselor artistice.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Neacșa Claudya Maria
Velcea Adriana Monica