II.46. Denumirea programului: COPILUL CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ȘI INTERVENȚIA PSIHOPEDAGOGICĂ

Public – ţintă: Cadre didactice
Justificare: Atât cadrele didactice care lucrează în învăţământul special şi special integrat, cât şi colegii din învăţământul de masă, şi-au manifestat dorinţa de a participa la formări cu o asemenea tematică şi nevoia acută de informare în acest domeniu, deoarece unii dintre ei nu au studii în psihologie sau psihopedagogie specială şi nici experienţă în intervenţia privind integrarea copiilor cu CES în şcoala de masă;

Inscriere

Durata: 24 de ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:

  • Profesor psiholog Camelia-Florina TIȚA, studii universitare (specializarea Educatoare/Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N..