II.46. Denumirea programului: EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
Public – ţintă: Părinți, cadre didactice din învățământul preuniversitar, psihologi, consilieri școlari
Justificare: Integrarea/ incluziunea poate fi susţinută de existenţa unui cadru legislativ flexibil şi realist, de interesul şi disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din şcoala specială, de acceptul şi susţinerea părinţilor copiilor integraţi, de implicarea întregi societăţi civile, dar şi de nivelul de relaţii ce se formează şi se dezvoltă la nivelul clasei integratoare, care se bazează pe toleranţă şi respect faţă de copilul cu probleme. O condiţie esenţială pentru reuşita acestor acţiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniţă este existenţa unor relaţii de înţelegere, constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un „pozitivism” specific ce se cimentează cu voinţă şi convingere.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Predescu Valerica
Grigore Ana- Maria