II.47. Denumirea programului: EDUCAŢI PĂRINŢII SĂ-ŞI EDUCE COPIII!

Public – ţintă: Cadre didactice, manageri ai unităţilor de învăţământ
Justificare: Factorii principali care contribuie major la formarea personalităţii şi educaţiei copilului, şcoala şi familia rămân pilonii de bază.
Programul este conceput pentrua asigura problema colaborării şi armonizării relaţiilor dintre scoala şi familie. Parteneriatul dintre scoala şi familie şi-a demonstrat eficiența pretutindeni unde a fost aplicat.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori (nivelul de pregătire):
  • Profesor invaţământ preşcolar Mariana DĂDULESCU - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului preșcolar/Institutori - Muzică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor invaţământ primar Ileana FLOREA – nivel universitar studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.