II.48. Denumirea programului: EVALUAREA ELEVILOR – DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN
Public – ţintă: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Unul dintre obiectivele reformei şcolare este creşterea calităţii sistemului de evaluare
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul evaluării educaţionale solicită două componente:
cultura evaluării – integrează concepte teoretice şi metodologice, informaţii actualizate din domeniul disciplinei şcolare studiate, capacitatea de reflecţie a cadrelor didactice asupra propriilor prestaţii didactice evaluative;
-competenţele metodologice ale evaluării – se referă la competenţe practice care se distribuie de la proiectarea evaluării până la utilizarea rezultatelor evaluării în scopul adoptării unor decizii.
Acest program vine in ajutorul cadrelor didactice prin formarea de competenţe în evaluare, atât de necesare în elaborarea metodelor de evaluare pentru a evita insuccesul şcolar

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori: Claudia Predeanu