II.48 Denumirea programului: CREȘTEREA MOTIVAȚIEI ELEVILOR PENTRU ÎNVĂȚARE PRIN UTILIZAREA DOCUMENTELOR AUTENTICE ÎN CADRUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN ȘCOALĂ

Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Documentele autentice reprezintă o poartă deschisă spre actualitate, permițându-le în primul rând elevilor să fie mereu în contact cu schimbările din societate și în al doilea rând cadrelor didactice să țină pasul cu evoluțiile lingvistice și culturale. Dacă sunt bine utilizate didactic, documentele autentice pot acționa ca un stimul pentru a declanșa și a menține motivația, atât de importantă, a elevilor și, încă o dată, a profesorilor. Documentele autentice sunt omniprezente și ni le putem procura fără prea mari eforturi: o fotografie, o reclamă, un film sau un cântec sunt excelente suporturi pentru activitățile didactice. Fiecare document în parte este utilizabil și poate deveni didactic.
Resursele autentice sunt importante în activitatea de predare deoarece utilizarea lor corespunde unui învățământ axat pe viața reală și pe actualitate, în care elevul să adopte o atitudine activă și creativă și acestea contribuie la dezvoltarea competențelor de înțelegere orală și de producere de mesaje orale, oferind profesorului posibilitatea de a depăși monotonia care se instalează la un moment dat la clasă.
Cursul de față își propune să ofere cadrelor didactice o serie de repere metodologice pentru utilizarea eficientă a resurselor autentice în demersul lor didactic. Temele abordate oferă argumente și soluții metodologice concrete pentru realizarea unor activități didactice atractive, cu impact pozitiv asupra procesului de învățare.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Florina DIACONESCU - studii universitare (specializarea Limba și literatura română-Limba engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.