II.49. Denumirea programului: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE CU AJUTORUL DIFERITELOR PLATFORME

Public – ţintă: Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Cursul propus urmărește facilitarea comunicării între cadrele didactice si elevii din aceeași țară cu parteneri din alte țări.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor pentru învățământ preșcolar Florina Dorina DUMITRU – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.