II.51. Denumirea programului: STRATEGII PENTRU COMBATEREA DISCURSULUI INSTIGATOR LA URĂ ÎN MEDIUL ONLINE

Public – ţintă: Cadrele didactice din învățământul preuniversitar din județul Olt
Justificare: Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă, exercitarea acestui drept atrage după sine asumarea unor responsabilități. Educația pentru drepturile omului reprezintă un instrument puternic în adresarea problemei discursului instigator la ură, prin dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor cadrelor didactice în abordarea discursului instigator la ură. O abordare din perspectiva drepturilor omului ajută nu doar în dezvoltarea empatiei și respectului față de ceilalți, ci și în încurajarea unei participări active și a ideii de a acționa în mediul online. Termenul de discurs instigator la ură se referă la toate formele de expresie care răspândesc, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură ce au la bază intoleranța, față de persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile (Consililul Europei, Comitetul de Miniștri, Recomandarea No. (97) 20 ).
Cuvintele instigatoare la ură pot conduce la fapte de violență iar atunci când inacceptabilul este acceptat și devine „normă”, ne confruntăm cu o amenințare reală în ceea ce privește drepturile omului. Dacă nu este ținut sub control, discursul instigator la ură din mediul online își poate găsi manifestări în lumea reală, incitând la tensiuni rasiste și la alte forme de discriminare și abuz.
Internetul permite comunicarea rapidă în nenumărate forme, cum ar fi de exemplu rețelele sociale și jocurile online, iar cel mai adesea permite comunicarea din spatele anonimității.
Ura din mediul online poate fi direcționată împotriva acelor grupuri care prezintă deja anumite vulnerabilități, cum ar fi minoritățile religioase, etnice sau persoanele cu dizabilități. Efectele urii în online sunt considerabile,cunoscându-se deja cazuri în care aceasta a contribuit la dezvoltarea de tulburări mentale severe întrucât discursul instigator la ură amenință singuranța și încrederea în sine a tuturor celor care se identifică cu cei/cele vizați de discurs.

Inscriere

Durata: 24 de ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor psiholog Teodora ȚECU, studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor psiholog Elena Nineta ANDRONIE, studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.