II.54. Denumirea programului: TIC ÎN CURRICULUM ȘCOLAR

Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal, toate discipline
Justificare: Având în vedere noile abordări pedagogice,„TIC în curriculum școlar” asigură o predare și o evaluare interactivă, fiind necesar fiecărui segment de grupțintă pentru dezvoltarea creativității, lucrului în echipă și abordarea unor perspective curriculare dinamice.

Inscriere

Durata: 24 de ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Florica GRECU – studii universitare (specializarea Teologie - Limba și literatura rusă/Limba și literatura română-Limba și literatura italiană), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Cristina-Ionela BORUZ - studii universitare (specializarea Teologie - Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.