II.55. Denumirea programului: STATUTUL SECRETARULUI ŞCOLAR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Public – ţintă: Personal din cadrul compartimentului Secretariat
Personal din cadrul compartimentului Normare - salarizare
Justificare: Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Secretar Jeni MARICESCU – studii universitare (specializarea Administraţie publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.