II.55. Denumirea programului: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE CU AJUTORUL DIFERITELOR PLATFORME
Public – ţintă: Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Cursul propus urmărește facilitarea comunicării între cadrele didactice si elevii din aceeași țară cu parteneri din alte țări.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Dumitru Florina Dorina