II.57. Denumirea programului: METODE ŞI TEHNICI DE PREDARE ÎN LUCRUL CU ELEVII CE PROVIN DIN MEDII DEZAVANTAJATE
Public – ţintă: Cadre didactice
Justificare: În general, oferta Curriculum la Decizia Şcolii nu satisface în totalitate nevoile educaţionale ale elevilor şi nu constituie întotdeauna o activitate atractivă pentru aceştia. În multe şcoli din judeţ- în special în cele din mediul rural- există urmatoarele puncte slabe :
-recurgerea, în mod sporadic, la metode didactice învechite, la tehnici de predare care solicită memorarea şi favorizează reproducerea mecanică a conţinuturilor (îngrădirea creativităţii şi a gândirii critice);
-evaluarea este uneori de tip cantitativ şi nu de progres individual; ea se reduce uneori la o notare de tipul recompensă-pedeapsă.
-comunicarea deficitară între şcoală şi familiile elevilor poate afecta buna organizare a curriculumului şcolar
- insuficienta diversificare şi adecvare a C.D.S. la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare
- tendinţa spre formalism a unor cadre didactice cu peste 15 de ani vechime, refractare la nou/schimbare;
-lipsa motivaţiei învăţării la unii elevi,
-existenţa unor bariere de comunicare interpersonală (comunicare pe orizontală şi profesor-elev)
-existenţa unor elevi care creează probleme de disciplină (în general, elevi ai caror părinți sunt plecați);
-lipsa de timp a părinţilor conduce la o slabă implicare în viaţa şcolii.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Popa Dorina-Ileana