II.58. Denumirea programului: STRATEGII PENTRU COMBATEREA DISCURSULUI INSTIGATOR LA URĂ ÎN MEDIUL ONLINE
Public – ţintă: Cadrele didactice din învățământul preuniversitar din județul Olt
Justificare: Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă, exercitarea acestui drept atrage după sine asumarea unor responsabilități. Educația pentru drepturile omului reprezintă un instrument puternic în adresarea problemei discursului instigator la ură, prin dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor cadrelor didactice în abordarea discursului instigator la ură. O abordare din perspectiva drepturilor omului ajută nu doar în dezvoltarea empatiei și respectului față de ceilalți, ci și în încurajarea unei participări active și a ideii de a acționa în mediul online. Termenul de discurs instigator la ură se referă la toate formele de expresie care răspândesc, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură ce au la bază intoleranța, față de persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile (Consililul Europei, Comitetul de Miniștri, Recomandarea No. (97) 20 ).

Inscriere

Durata/pret: 32 de ore/115 lei
Formatori:
ȚECU TEODORA
ANDRONIE NINETA