II.58. Denumirea programului: MOTIVAȚIA – ELEMENT ESENȚIAL ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE

Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Motivația este cheia succesului în activitatea de învățare, iar lipsa motivației pentru învățare poate să conducă nu numai la performanțe școlare scăzute ci și la alte acumulări negative care pot sta la baza unor abateri comportamentale. De aceea, problema dezvoltării motivației de învățare necesită să fie una dintre cele mai importante de care să se preocupe școala. A fi motivat la învățătură exprimă în plan comportamental o stare mobilizatoare și direcțională spre atingerea unor scopuri. Astfel, cursul vine în sprijinul cadrelor didactice pentru a găsi acea forță interioară, care să-i motiveze pe elevi în dezvoltarea personală.

Inscriere

Durata: 24 de ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Preda Mihaela – Laura - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Ene Crenguța - studii universitare (specializarea Limba și literatura română-Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Humă Ioana Adriana - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Mirea Daniela - studii universitare (specializarea Limba și literatura franceză - Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.