II.59. Denumirea programului: PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR

Public – ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, ciclul inferior, ciclul superior al liceului, învăţământul professional şi postliceal
Justificare: Ideea acestui curs a venit din numeroasele schimbările survenite în structura subiectelor pentru examenele de definitivat şi titularizare pe care le susţin cadrele didactice care predau discipline de specialitate în învăţământul profesional şi tehnic.
Cursul cu titlul „Pedagogie şi didactică pe înţelesul tuturor” se doreşte a fi un sprijin real pentru toţi cei interesaţi să pătrundă în sistemul educaţional şi să facă din profesia de cadru didactic o adevărată carieră dar ;I pentru cadrele didactice care sunt interesate de formarea continuă.
Cursul este expresia unor experienţe didactice susţinute în învăţământul profesional şi tehnic de 30 de ani.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Vera Georgeta RACHINA – studii universitare (specializarea Mecanică fină), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
  • Profesor Niculina DOBRICĂ – studii universitare (specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.