II.60. Denumirea programului: INIŢIERE ÎN COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

Public – ţintă: Cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar
Justificare: S-a evidenţiat interesul crescut al cadrelor didactice faţă de noile tendinţe privind antreprenoriatul.
Dincolo de aplicarea unor metode activ-participative, noul curriculum se îndreaptă către o abordare inter- și transdisciplinară, prin valorificarea experienţei didactice acumulate la catedră, identificând astfel factorii, sensurile și modalităţile de ameliorare, inovare şi dezvoltare a procesului educaţional.
Cursul își dorește a aduce o contribuţie esenţială la realizarea educaţiei multilaterale a elevilor, susţinând cultivarea gândirii, a orizontului intelectual şi cultural al acestora, la formarea concepţiei despre lume şi viaţă, prin oferirea câtorva exemple de activităţi didactice moderne, active, inter și transdisciplinare.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Ioana Sandu Nicoleta - studii universitare (specializarea Biologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.