II.61. Denumirea programului: TEHNICI DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU REDUCEREA ABSENTEISMULUI

Public – ţintă: Cadre didacticedinînvăţământulpreuniversitar
Justificare: Educația nonformală care are ca principal scop ocuparea creativă a timpului și dezvoltarea unor abilități și deprinderi necesare creșterii autonomiei personale și a șanselor de reducere a absenteismului.
Astfel, prin competențele formate , educația nonformalătrebuie să faciliteze adaptarea tinerilor la complexul de constrângeri și provocări sociale, de mediu, economice și culturale specifice societății în care trăiesc. Educația pentru dezvoltarea durabilă (EDD) le permite să înțeleagă problemele societale și să identifice soluții personale și colective sustenabile, adaptate la contextul actual și viitor.

Inscriere

Durata: 24 h/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Maria Sidonia VOICA - studii universitare (specializarea Mașini hidraulice pneumatice), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Nicoleta ZAMFIRACHE- studii universitare (specializarea Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.