II.62. Denumirea programului: SPEAK OUT!
Public – ţintă: profesori de limba engleză din învățământul preuniversitar
Justificare:
Interdisciplinaritatea a devenit o necesitate a lumii contemporane iar cunoașterea unei limbi străine este obligatorie pentru orice cetățean al Uniunii Europene. Procesul de predare – învățare – evaluare este mai mult ca oricând o premisă a reușitei școlare, strategiile și tehnicile specifice predării – învățării limbii engleze se ancorează în realitatea nevoilor omului contemporan cu accent pe dezvoltarea competențelor cheie, în cazul acesta, dezvoltarea competenței de exprimare într-o limbă străină.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore /85 lei
Formatori:
CHINTESCU Ina