II.62. Denumirea programului: STRATEGII DE MODIFICARE COMPORTAMENTALA LA COPIII CARE MANIFESTĂ VIOLENȚĂ ȘCOLARĂ

Public – ţintă: cadre didactice
Justificare: Problematica abordata este de maxima actualitate si necessitate

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Consilier școlar Corina Simona STOIAN - studii universitare (specializarea Psihologie/Sociologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Consilier școlar Amalia Maria VLADU - studii universitare (specializarea Filosofie/Sociologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.