II.64. Denumirea programului: EDUCAȚIE PARENTALĂ

Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Dintre factorii educaționali care contribuie major la formarea personalității și educației copilului, școala și familia rămân pilonii de bază. Astăzi, mai mult ca oricând, se pune problema colaborării și armonizării relațiilor dintre școală și familie. Acest curs apare ca o necesitate a elaborării de strategii și proiecte care să implice mai mult familia ca partener educativ.
Cursul de educație parentală este un instrument utilizat de cadrele didactice pentru a-i sprijini pe părinți să-și dezvolte practici parentale sănătoase.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor pentru învățământ primar, Costache Mirela - studii universitare (specializarea Învățătoare/Geografie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.