II.64. Denumirea programului: DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE LITERAŢIE PRIN INTERMEDIUL DISCIPLINELOR ŞCOLARE
Public – ţintă: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care predau discipline din toate ariile curriculare: limbă şi comunicare, om şi societate, matematică şi ştiinţe, tehnologii, consiliere şi orientare
Justificare: România se clasează, în mod constant, pe ultimele locuri la testele internaţionale PISA şi PIRLS, evaluări care urmăresc capacitatea de înţelegere şi de folosire a informaţiilor dintr-un text, în contexte de viaţă reală. Corelarea acestor rezultate slabe cu cele de la examenele naţionale conduce la ipoteza că elevii nu înțeleg cerințele de examen şi nu au deprinderea de a opera cu textele de diferite tipuri pentru a extrage informaţii, altfel spus, nu au dezvoltate competențele de literație (analfabetism funcţional).

Scopul acestui curs este: conştientizarea profesorilor de importanţa dezvoltării competenţelor de literaţie ale elevilor şi de abordarea unitară, la nivelul şcolii, a strategiilor specifice acestui demers educaţional.

Inscriere

Durata/pret: 24 de ore/85 lei
Formatori:
Dincă Constantina-Irina