II.65. Denumirea programului: TIC ÎN CURRICULUM ȘCOLAR
Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul primar,
gimnazial, liceal, toate discipline
Justificare: Având în vedere noile abordări pedagogice,„TIC în curriculum școlar” asigură o predare și o evaluare interactivă, fiind necesar fiecărui segment de grupțintă pentru dezvoltarea creativității, lucrului în echipă și abordarea unor perspective curriculare dinamice.

Inscriere

Durata/pret: 40 de ore/140 lei
Formatori:
Grecu Florica
Boruz Cristina-Ionela