II.65. Denumirea programului: PRELUCRAREA DIGITALA A DATELOR

Public – ţintă: Cadre didacticeşi personal didactic auxiliar
Justificare: Utilizarea programelor informatice pentru prelucrarea datelor este un lucru necesar atât cadrelor didactice, cât şi personalului didactic auxiliar

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Aurelian PREDUŢ – nivel universitar (specializare Matematică/Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N..