II.66. Denumirea programului: INSTRUMENTE ŞI TEHNOLOGII TIC ÎN PROCESUL DIDACTIC

Public – ţintă: Cadre didactice şi personal didactic auxiliar
Justificare: Utilizarea instrumentelor şi tehnologiilor TIC innovative reprezintă un avantaj pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Aurelian PREDUŢ– nivel universitar (specializare Matematică/Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.