II.67. Denumirea programului: EDUCAŢIA PĂRINŢILOR – CONDIŢIE A RELAŢIEI ŞCOALĂ – FAMILIE

Public – ţintă: profesoriipentruînvăţământprimarşipreşcolar din învăţământulpreuniversitar
Justificare: Şcoala este una dintre instituţiile esenţiale ale societăţii ale cărei rezultate influenţează atât evoluţia beneficiarilor ei direcţi, cât şi pe cea a comunităţilor beneficiarii indirecţi Pe fondul schimbărilor pe care le traversează societatea românească, şcoala are un rol primordial în refacerea identităţii sociale şi valorizarea potenţialului uman, în concordanţă cu direcţiile europene prioritare de acţiune în domeniul educaţiei: identificarea factorilor implicaţi în domeniul educaţional şi stabilirea rolului şi a responsabilităţilor fiecărui factor; susţinerea parteneriatelor cu toţi factorii sociali interesaţi de dezvoltarea educaţiei; stabilirea setului de valori care să orienteze evoluţia societăţiişi a educaţiei sale.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor învățământ primar Florica Felicia SPRȊNCENATU – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar/ Psihologie) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor învățământ primar Alexandru Ginu VOINEA – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar/ Institutori - Limba engleză) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.