II.67. Denumirea programului: STATUTUL SECRETARULUI ŞCOLAR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Public – ţintă: Personal din cadrul compartimentului Secretariat
Personal din cadrul compartimentului Normare - salarizare
Justificare: Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Maricescu Jeni