II.68. Denumirea programului: PROIECTUL ȘI PORTOFOLIUL – METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE
Public – ţintă: Profesori debutanţi în învăţământul primar, profesori în învăţământul primar, învăţători, institutori
Justificare: Metodele moderne de învăţământ coexistă cu cele tradiţionale şi se străduiesc să ia locul celor impuse de nevoile educaţionale ale secolului trecut, în speranţa că, în acest mod, educaţia va reuşi să răspundă cerinţelor socetăţii. Dar, ţinând cont de paradigma educaţiei moderne, conform căreia elevul trebuie implicat activ, oferindu-i-se posibilitatea să cerceteze, să descopere şi să devină responsabil de acţiunile sale, mai putem face o disociere clară între metodele de predare-învăţare şi cele de evaluare?

În lucrarea de faţă, mi-am propus să privesc proiectul şi portofoliul prin prisma relaţiei de interdependenţă predare-învăţare-evaluare, dar şi să demostrez eficacitatea acestor metode în cadrul demersului educativ.

În concluzie, lucrarea îşi propune să pătrundă în „tainele” celor două metode din perspectiva predarii-învăţării-evaluarii şi să ofere exemple concrete de aplicabilitate şi eficientizare a actului instructiv-educativ.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Matescu Florina Simona