II.68. Denumireaprogramului: ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Public – ţintă: administrator financiari, administrator de patrimoniu, casieri, secretari
Justificare: ultimele modificări ale Legii Contabilității

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Administrator financiar economist Cătălin PIRNĂ – nivel universitar (specializarea Contabilitate și informatică de gestiune) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N