II.69. Denumirea programului: MANAGEMENTUL COMPORTAMENTULUI PSIHOSOCIAL

Public – ţintă:Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Programul de formare continuă „Managementul comportamentului psihosocial” se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (I-VIII, liceal, învăţământul profesional şi tehnic).
Munca de profesor poate fi uneori dificilă. Profesorii trebuie să coordoneze eficient clasele de elevi. Unii dintre aceştia pot fi greu sau foarte greu de stăpânit, pot prezenta tulburări emoţionale sau comportamentale, clasa se poate transforma într-un „câmp de luptă”. Energiile elevilor ce prezintă dificultăţi emoţionale-comportamentale nu sunt investite în activităţi constructive astfel, sarcina profesorului este să direcţioneze energia elevilor de la un comportament nepotrivit la unul adecvat. Redirecţionarea acestor energii nu este o sarcină uşoară. Acest curs îşi propune să ofere o serie de sugestii prin care profesorul poate gestiona mai eficient „problemele” copiilor. Printr-un management al comportamentului, profesorul poate preveni/ evita dezvoltarea unor situaţii conflictuale în clasă, promovând climatul adecvat studiului.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Marilena Victoria DONCIU – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Ion Cătălin MÎINESCU – studii universitare (specializarea Matematică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Corina Mianda MÎINESCU – studii universitare (specializarea Matematică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.