II.70. Denumirea programului: LIMBA FRANCEZĂ – NIVEL DEBUTANT (A1-A2)
Public – ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Cunoașterea unei limbi străine este o necesitate pentru un specialist implicat în proiecte educaționale internaționale. În condițiile în care Consiliul European reunit la Barcelona in 2002 a lansat un apel la acțiune pentru „îmbunătățirea stăpânirii competențelor de bază, în special prin predarea a cel puțin două limbi străine începând de la o vârstă foarte fragedă” și pentru stabilirea unui indicator al competenței lingvistice. De atunci, Comisia a sprijinit eforturile de elaborare a politicii privind învățarea limbilor străine și a indicatorilor de rezultate.Potrivit concluziilor Consiliului privind multilingvismul și dezvoltarea competențelor lingvistice publicate în 2014 de la Bruxelles, țările UE s-au angajat ferm să consolideze eficiența predării limbilor străine conform CECRL.

Inscriere

Durata: 24 ore/85 lei
Formatori:
Mihuț Cristina
Antonie Simona