II.70. Denumirea programului: COMPETENȚE NOI PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES

Public – ţintă:
Cadre didactice, persoane care ocupăfuncții de conducere, de îndrumare și control
Justificare:Conținutul se adresează celor care lucrează în domeniul educaţiei, fie că îşi desfăşoară activitatea la catedră, în funcţii de conducere sau de îndrumare şi control. Vine în sprijinul celor care vor să-şi eficientizeze activitatea şi să-şi poată administra şi evalua randamentul în câmpul muncii. Dobândirea de competenţe noi, lucrul în echipă şi administrarea timpului sunt concepte impuse de standardele actuale ale sistemului educational, ale necesităţilor societăţii; de aceea trebuie să încercăm să fim în pas cu aceste concepte, să le înţelegem şi să le aplicăm. Domeniul este într-o dezvoltare continuă cu viziuni noi sau cu reveniri la abordări mai vechi dar aplicate sub altă formă, toate cu scopul de a eficientiza activitatea din domeniu.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Dumitrescu Ionel Gabriel – profesor – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.