II.71. Denumirea programului: UTILISER LE CECRL DANS L’APPRENTISSAGE DU FLE
Public – ţintă: profesori de limba franceză din învățământul preuniversitar
Justificare: Diversitatea lingvistică și culturală a Uniunii Europene este una dintre atuurile sale importante, dar, de asemenea, una dintre principalele provocări. De-a lungul ultimului deceniu, politica europeană privind multilingvismul a fost ghidată de obiectivele stabilite de către Consiliul de la Barcelona din martie 2002, care a propus, în scopul îmbunătățirii abilităților de bază, în special, prin studiul a cel puțin două limbi străine de la o vârstă foarte fragedă. Acest obiectiv, a fost, de asemenea, enunțat de Comunicarea Comisiei - "Multilingvismul: un avantaj pentru Europa și un angajament comun" (2008) și prin Rezoluția Consiliului referitoare la o Strategie Europeană pentru Multilingvism (2008). Aceste documente strategice au stabilit politica lingvistică drept o temă transversală ce contribuie la toate celelalte politici ale UE. Plecând de la concluziile Consiliului privind multilingvismul și dezvoltarea competențelor lingvistice publicate în 2014 de la Bruxelles, țările UE s-au angajat să consolideze eficiența predării limbilor străine conform CECRL – Cadrul European Comun de Referință Lingvistică. Proiectarea didactică centrată pe conceptele CECRL reglementează standardizarea la nivel european a evaluărilor și asigură astfel internaționalizarea procesului de predare – învățare – evaluare a unei limbi străine.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore /85 lei
Formatori:
MIHUȚ Cristina
ANTONIE Simona