II.72. Denumirea programului: MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Public – ţintă: Personal didactic din învățământul preuniversitar
Justificare: Proiectele cu finanțare europeană sunt o oportunitate pentru dezvoltarea strategică a unităților școlare. Managementul proiectelor cu finanțare, de la etapa de inițiere până la cea asigurarea a sustenabilității, necesită competențe manageriale din domenii diverse : finanțe, marketing, organizare, etc

Inscriere


Durata: 24 ore /95 lei
Formatori implicați:
  • Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Nicolae LOGHINAȘ - studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;