II.73. Denumirea programului: PROGRAME FLEXIBILE DE TIP ȘCOALA DUPĂ ȘCOALA ȘI MANAGEMENTUL ACESTORA

Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Reducerea abandonului școlar este o prioritate pentru România, care, ca membră UE, a aderat la principalele obiective trasate de Europa 2020. Aproape jumătate din populația țării trăiește în sărăcie. Un copil din trei abandonează școala. Sunt 346.640 elevi care învață în 1227 de școli din țară din categoriile 1 și 2 de risc socio - educațional iar aceștia reprezintă doar populația școlară din clasele 0-VIII. Acest tip de program reprezintă un model de urmat pentru cadrele didactice și poate, de asemenea, inspira schimbul de bune practici și motivația altor profesori și directori de școli care își desfășoară activitatea în contexte școlare similare. Participanții vor putea afla despre aspectele legale și administrative ale înființării unui program de tip școală după școală, precum și demersul înființării sale, realizarea unei analize de nevoi participativă și argumentarea nevoii înființării unui program de tip școală după școală, elaborarea unui curriculum și a unui orar de activitate pentru un program de tip școală după școală, redactarea propunerii de proiect ȘdȘ, condițiile de organizare a programului și beneficiile acestuia pentru comunitatea locală. Vor fi expuseși diverse tipuri de activități ce pot fi desfășurate împreună cu elevii iar diversitatea aceasta este menită a crește echitatea și calitatea experienței de învățare pentru majoritatea elevilor defavorizați.

Inscriere

Durata/pret: 40 ore/140 lei
Formatori:
Dumitru Alina-Crenguţa – formator de formatori, manager de proiect
Sava-Ghica Laura-Adriana – formator de formatori, manager de proiect
Enache Mihai – formator, manager de proiect
Răcăreanu Radu – formator, manager de proiect
Cernușcă Marius Cristian – formator de formatori, specialist educatie