II.74. Denumirea programului: ŞCOALA ŞI COMUNITATEA LOCALĂ - PARTENERIAT PENTRU COOPERARE, EDUCAŢIE ȘI REZILIENȚĂ

Public – ţintă: Personal didactic din învățământul preuniversitar
Justificare: Şcoala este una din instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice, dar nu poate funcţiona şi nu se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care funcţionează. În vederea creşterii gradului de educaţie al actorilor comunităţii (elevi, părinţi, diverse categorii sociale etc.) este necesară inițierea și desfășurarea unor proiecte de dezvoltare comunitară, în parteneriat cu alte instituții ale comunității locale. Prin inițierea și desfășurarea unor astfel de proiecte cadrele didactice promovează imaginea instituției în care își desfășoară activitatea contribuind astfel la creșterea prestigiului unității școlare în „ochii” comunității locale.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor pentru învățământ primar Mihaela Florica FULGĂ - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar/ Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.