II.76. Denumirea programului: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR INTERCULTURALE, MODALITATE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI A PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII

Public – ţintă: personal didactic de predare
Justificare: Abilitatea de a ne înțelege unii pe alții dincolo de toate tipurile de bariere culturale este o condiție esențială pentru a face ca societatea democratică sî funcționeze. Pe măsură ce evenimentele actuale continuă să se deruleze, există o nevoie urgentă de a face un efort concertat pentru dezvoltarea atitudinilor, abilităților și cunoștințelor necesare utilizării competențelor interculturale în practica cotidiană de predare și învățare, astfel încât generațiile viitoare să poată fi pregătite să participe la mediul global și complex. Cu atât mai mult cu cât competențele interculturale se adresează rădăcinilor unei serii de probleme cu care se confruntă societățile noastre: stereotipurile, discriminarea, toate formele de rasism și așa mai departe, toate acestea fiind exacerbate în timpuri de dificultate economică.
Dezvoltarea competențelor interculturale prin educație a fost foaret bine primită de către statele membre ale Consiliului Europei. În acest sens s-a făcut o propunere pentru dezvoltarea unor competențe - cadru pentru democrație, drepturile omului și dialog intercultural.
Înțelegerea reciprocă și competența interculturală sunt mai importante decât oricând astăzi, pentru că prin ele putem aborda unele dintre cele mai virulente probleme a societăților contemporane. Manifestări de prejudecăți, discriminare și ură au devenit comune în discursuri, iar ideile extremiste, susținute de partidele politice, au dobândit un impuls proaspăt. Aceste probleme sunt legate de dezvoltarea socio-economică și inegalitățile politice, neînțelegerile dintre oamenii de la culturi și afiliații culturale diferite.
Se resimte, în multe aspecte ale vieții noastre și cu atât mai mult în educație nevoia de a preda și învăța astfel încât cetățenii să trăiască împreună în societăți variate din punct de vedere cultural. Abilitatea de a înțelege și de a comunica cu oricine este o condiție esențială pentru ca societatea să funcționeze.
Toți avem nevoie de competențe interculturale și, din acest motiv, de educație interculturală, care își propune să dezvolte și să consolideze abilități de coexistență pașnică.
Domeniul tematic la care se încadrează cursul de formare propus este „Programe de formare referitoare la absenteism și abandon școlar”.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori (nivelul de pregătire):
  • Profesor Mirela Maria PARASCHIV– studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
  • Profesor învățământ primar Alexandru Ginu VOINEA – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar/ Institutori - Limba engleză) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.