II.76. Denumirea programului: PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
Public – ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, ciclul inferior, ciclul superior al liceului, învăţământul professional şi postliceal
Justificare: Ideea acestui curs a venit din numeroasele schimbările survenite în structura subiectelor pentru examenele de definitivat şi titularizare pe care le susţin cadrele didactice care predau discipline de specialitate în învăţământul profesional şi tehnic.
Cursul cu titlul PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR se doreşte a fi un sprijin real pentru toţi cei interesaţi să pătrundă în sistemul educaţional şi să facă din profesia de cadru didactic o adevărată carieră dar ;I pentru cadrele didactice care sunt interesate de formarea continuă.

Exigenţele educaţionale actuale impun configurarea unui model al profesiei didactice, în termenii trecerii de la “meserie” la “profesie”.
Cursul este conceput 5 capitole: capitolul 1 şi 2 cuprind partea teoretică în care sunt tratate noţiunile de pedagogie specifice, capitolul 3,4,5 cuprind pe lăngă noţiuni teoretice aplicaţii de realizare a procesului instructive de predare-învăţare-evaluare.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Rachina Vera
Dobrică Niculina