II.77 Denumirea programului: DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

Public – ţintă: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Unul dintre obiectivele generale ale reformei sistemului educaţional din România este asigurarea accesului la un învăţământ de calitate pentru elevii din mediul rural şi nu numai, prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Locul de desfășurare a programului: Casa Corpului Didactic Olt
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor învățământ primar Dragoș Adinel MARCU – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor învățământ primar Alexandru Ginu VOINEA – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar/ Institutori - Limba engleză) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.