II.78 Denumirea programului: EDUCAŢIA PĂRINŢILOR-COMPONENTĂ A FORMĂRII PERSONALITĂŢII COPILULUI

Public – ţintă: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Educaţia în termeni generali este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. Împreună cu părinţii şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. În general, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive, cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. Cursul vine în sprijinul tuturor celor implicaţi în educaţia copillului. Profesorii şi părinţii trebuie să fie o echipă în formarea acestuia,scopul fiind îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte – copil- cadru didactic.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor învățământ primar Dragoș Adinel MARCU – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor învățământ primar Jenica Loredana MARCU - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.