II.78. Denumirea programului: FORMAREA RESPONSABILITĂȚII SOCIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar: directori, directori adjuncti, consilierieducativi, cadre didactice din învățământul preprimar, primar, gimnazial, liceal
Justificare: Responsabilitatea socială reprezintă un concept care poate fi aplicat la nivelul tuturor actorilor implicaţi(companii mari, multinaţionale, instituţii publice, indivizi). Teoria responsabilităţii sociale susţine ideea că aceste entităţi trebuie/ au obligaţia să activeze şi în beneficiul societăţii în ansamblu. Este un punct de vedere al Băncii Mondiale, al Uniunii Europene,al Guvernului României. Uniunea Europeană este interesată de dezvoltarea şi implementarea conceptului de Responsabilitate, aceasta fiind o parte a strategiei Europa 2020 pentru o dezvoltare sustenabilă, ca fiecare entitate sa devină mai responsabilă din punct de vedere social.
Cursul urmăreşte abilitarea grupului vizat în vederea implementării responsabilităţii sociale , schimbul de bune practici, ca si componentă a managementuluieducaţional/instituţional

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Iuliana TRAȘCĂ
Mariana Aura BENESCU