II.81. Denumirea programului: INSTRUMENTE ONLINE ÎN ACTIVITATEA ȘCOLII

Public – ţintă: Cadre didactice, personal auxiliar
Justificare: Cunoasterea celor mai utile instrumente online si utilizarea eficienta a acestora

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Alexandru Tiberius BUTOI – studii universitare (specializarea Managementul firmei/Informatică) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Gabriela Raluca IONICA - studii universitare (specializarea Matematică/Informatică) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.