II.84. Denumirea programului: PRELUCRAREA DIGITALA A DATELOR
Public – ţintă: Cadre didacticeşi personal didactic auxiliar
Justificare: Utilizarea programelor informatice pentru prelucrarea datelor este un lucru necesar atât cadrelor didactice, cât şi personalului didactic auxiliar

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/ 85lei
Formatori:
Preduț Aurelian