II.85. Denumirea programului: INSTRUMENTE ŞI TEHNOLOGII TIC ÎN PROCESUL DIDACTIC
Public – ţintă: Cadre didactice şi personal didactic auxiliar
Justificare: Utilizarea instrumentelor şi tehnologiilor TIC innovative reprezintă un avantaj pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/ 85lei
Formatori:
Preduț Aurelian