II.86. Denumirea programului: GESTIONAREA EFICIENTĂ A LABORATORULUI INFORMATIC
Public – ţintă: Cadre didacticeşi personal didactic auxiliar
Justificare: Fiecare unitate şcolară dispune de cel puţin un laborator informatic. Gestionarea acestuia nu este mereu un lucru facil. Cursul se adresează profesorilor de informatică şi informaticienilor.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
Preduț Aurelian