II.87. Denumirea programului: EDUCAŢIA PĂRINŢILOR – CONDIŢIE A RELAŢIEI ŞCOALĂ – FAMILIE
Public – ţintă: profesorii pentru învăţământ primar şi preşcolar din învăţământul preuniversitar
Justificare: Şcoala este una dintre instituţiile esenţiale ale societăţii ale cărei rezultate influenţează atât evoluţia beneficiarilor ei direcţi, cât şi pe cea a comunităţilor beneficiarii indirecţi Pe fondul schimbărilor pe care le traversează societatea românească, şcoala are un rol primordial în refacerea identităţii sociale şi valorizarea potenţialului uman, în concordanţă cu direcţiile europene prioritare de acţiune în domeniul educaţiei: identificarea factorilor implicaţi în domeniul educaţional şi stabilirea rolului şi a responsabilităţilor fiecărui factor; susţinerea parteneriatelor cu toţi factorii sociali interesaţi de dezvoltarea educaţiei; stabilirea setului de valori care să orienteze evoluţia societăţiişi a educaţiei sale.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore/85 lei
Formatori:
SPRINCENATU Felicia
VOINEA Alexandru Ginu