II.89. Denumirea programului: T.I.C. PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR
Public – ţintă: Personal didactic si didactic auxiliar din invatamantulpreuniversitar
Justificare: Prin tematica modulelor dezvoltate, cursul îşi propune dezvoltarea de competenţe digitale, de utilizare a tehnologiei informaţiei pentru cunoaştere şi rezolvarea de probleme, care să ofere toate atributele necesare unui profesor al secolului XXI. Cursul ofera un program de pregatire a cadrelor didactice in vederea promovarii examenului ECDL PROFIL DIDACTIC (25 credite)

Inscriere

Durata/pret: 32 ore/115 lei
Formatori:
Luță Costina Claudia
Coordonator si examinator Centrul de testare ECDL 482