II.96. Denumirea programului: LEGISLAȚIE ȘI DEONTOLOGIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Public – ţintă: -personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Justificare: Cursul este necesar şi util la nivelul grupului ţintă, întrucât are în vedere informarea şi responsabilizarea resursei umane din domeniul educaţiei.
Cunoaşterea legislaţiei din domeniul educaţiei şi corecta aplicare a acesteia constituie o condiţie sine qua non a bunului mers în educație.Pornind de la această necesitate sunt prezentate dispoziţii cu caracter general trecându-se apoi la norme juridice aplicabile fiecărei forme de învăţământ preuniversitar şi universitar. Apoi sunt analizate aspecte privind conduita personalului didactic.

Inscriere

Durata/pret: 24 ore /85 lei
Formatori: jr. Paul ANCA