Public țintă: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Justificare: Necesitatea acestui curs decurge din numeroasele schimbări survenite în completarea şi gestionarea actelor de studii şi a documentelor şcolare în învăţământul preuniversitar. Cursul se doreşte a fi un sprijin real pentru toţi cei implicaţi în completarea, gestionarea şi eliberarea actelor de studii şi a documentelor şcolare. Toţi cei care completează, gestionează sau eliberează un act de studiu în învăţământul preuniversitar trebuie să înţeleagă importanţa corectitudinii aplicării Legilor şi Regulamentelor în vigoare.
Inscriere

Durată: 32 ore
Preț:115 lei
Formatori:
Eugen Manolache (consilier ISJ Olt)
Popescu Petruța (secretar şef C.T. Metalurgic Slatina)