III.2 Denumirea programului: MANAGEMENTUL DEZVOLTARII DURABILE ÎN EDUCAȚIE

Public – ţintă:personal didactic de predare
Justificare: Necesitateaprogramului de formare “Managementul dezvoltării durabile în educație” a fost generată de nevoia permanentă de perfecționare a cadrelor didactice, de formarea de noi competențe, de adaptarea acestora la situații concrete de a oferi un model viabil cu referire la generațiil eprezent și viitoare, dezvoltarea durabilă reprezentând o nouă cale de dezvoltare care susține progresul, subsumează și pune în corelație elementele următoare: expansiunea, creșterea, progresul, finalitatea, dezvoltarea economică și dezvoltarea umană.

Inscriere

Durata:100 ore/ 350 lei
Nr. Credite: 25
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Prof. BĂLAȘA Marius
  • Prof. SĂNDULEASA Andra-Bertha
  • Prof. MIHUȚ Cristina
  • Prof. DONCIU Marilena Victoria
  • Prof. GHIRĂ Virginia
  • Prof. GRECU Florica
  • Prof. GURALIUC Carolina Maria
  • Prof. MITREA Mioara
  • Prof. PARASCHIV Mirela Maria