III.2. Denumirea programului: EDUCAŢIE NONFORMALĂ
Public–ţintă: profesori coordonatori de proiecte şi programe educative, învăţători, profesori, consilieri şcolari
Justificare: Necesitatea acestui curs este dată de faptul că în formarea iniţială a cadrelor didactice nu se regăseşte o pregătire specifică domeniului educaţiei nonformale. Educaţia nonformală cuprinde totalitatea influenţelor educative ce se desfăşoară în mod organizat în afara clasei sau prin intermediul unor activităţi opţionale de timp liber. Acţiunile care sunt cuprinse în acest domeniu se caracterizează printr-o mare flexibilitate şi vin să întâmpine nevoile variate ale elevilor. Educaţia de tip nonformal a existat şi până acum, însă ceea ce este nou în legătură cu această manieră de a educa rezidă în organizarea ei planificată. Educaţia nonformală răspunde într-un mod adecvat necesităţilor de acţiune ale persoanei, facilitează experienţa practică ajutând la extragerea de cunoştinţe procedurale.
Educaţia nonformală se realizează în cluburile copiilor şi în şcoală prin intermediul cercurilor, al concursurilor şi al olimpiadelor şcolare, activităţile fiind iniţiate de instituţiile de învăţământ, de comitetele de părinţi, de tineret sau de organizaţiile confesionale. Educaţia formală, alături de cea informală şi cea nonformală sunt complementare sub aspectul conţinuturilor şi al modalităţilor de realizare.

Inscriere

Durata/pret: 60 ore/210 lei
Număr de credite: 15
Formatori:
Victor TIŢA
Paul ANCA
Mirela PARASCHIV
Maria-Mioara MITREA
Elena Camelia BERTEA
Iolanda Ana CĂTINEAN
Lavinia-Roxana MICU
Rodica Diana CHERCIU
Felicia MAN
Brăileanu Ilie
Cecilia VICOVEANU
Andreea BARABAS
Ion Alexandru RENGA
Jeno KEREKES
Aurelian PREDUŢ
Marius BĂLAȘA
Carolina-Maria GURALIUC
Marilena –Victoria DONCIU
Cristina MIHUȚ