III. 4 Denumirea programului INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU – CLASA A V-A

Furnizor: Casa Corpului Didactic Brăila
Public ţintă : cadre didactice care predau Informatică și TIC în învățământul preuniversitar
Justificare : Program organizat la solicitare MEN în vederea dezvoltării competențelor privind procesul de predare – învățare – evaluare la clasa a V-a pentru disciplina Informatică și TIC

Inscriere

Durata (nr. total de ore de formare): 60 de ore/ 210 lei
Număr credite: 15
Resurse umane:
  • Formatori : Ionică Gabriela, Popescu Doru Anastasiu, Preduț Aurelian (formatorii judeteni / nationali, acreditati prin OMEN 4586/09.08.2017)