III.5. Denumirea programului: MANAGEMENTUL INSTRUIRII DIFERENȚIATE ÎN ȘCOALĂ
Public – ţintă:Personal didactic de predare
Justificare:Necesitatea cursului „Managementul instruirii diferențiate în școală” reiese din faptul că el a fost solicitat de către cadrele didactice pentru că acoperă în prezent, simultan, câteva din problemele cu care ne confruntăm în activitatea de la școală
Prin modul de organizare şi noutatea stilului, acest program este deschis schimbului de experienţă, creativităţiişi colaborării.
Cadrele didactice au nevoie să-şi dezvolte abilităţi de adaptare curriculară, să lucreze şi în afara graniţelor unor anumite discipline de învăţământ, să dezvolte forme mai flexibile de evaluare şcolară, să aibă mai multe cunoştinţeşiabilităţi, devotament şi capacitate de rezolvare a problemelor, de a lucra în cooperare cu colegii şispecialiştii, ca şi de a beneficia de experienţaşi profesionalismul specialiştilor.
Ne punem şi alte întrebări privitoare la asigurarea resurselor materiale, la noi modalităţi de colaborare cu instituţii abilitate şiorganizaţii nonguvernamentale, cu familiile acestor elevi şi cu comunitatea locală, dar mai ales la asigurarea corespunzătoare a resurselor umane.

Inscriere

Durata/pret: 120 ore/ 420 lei
Nr. credite: 30
Formatori:
Conferențiar Universitar, dr. Corina CACE
Florica GRECU
Marius BĂLAŞA
Carolina-Maria GURALIUC
Marilena-Victoria DONCIU
Mioara-Maria MITREA
Cristina MIHUŢ
Rely Monica TRĂISTARU
Florina DIACONESCU
Letiția CHIVU
Ionela Liliana CĂPRARU
Ileana Cristina ZOICAN