III.6. Denumirea programului: EVALUARE PENTRU EVOLUȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ

Public – ţintă:Personal didactic de predare
Justificare: Reflexivitatea este un proces, individual sau de grup, în care se formulează întrebări și se caută răspunsuri asupra felului în care activitatea și persoana profesorului influențează modul în care se produce învățarea sa personală și a elevilor săi. Presupune: să știece și de ce ca și profesor,să aibă un credo profesional, să își pună întrebări înainte de a acționa, în timpul acțiunii și după acțiune, să practice un scepticism politicos în dialogul cu sine și cu ceilalți colegi, să se consulte cu alții, să susțină cauza celor pe care îi are în grijă.

Inscriere

Durata:120 ore/ 420 lei
Nr. credite: 30
Resurse umane:
Formatori (nivelul de pregătire):
 • Profesor Metodist Carolina-Maria GURALIUC
 • Profesor Metodist Marilena-Victoria DONCIU
 • Profesor Metodist Mioara-Maria MITREA
 • Profesor Felicia MAN
 • Profesor Gabriela ȘERBAN
 • Profesor Steluța DAN
 • Profesor Maria CORCOVEANU
 • Profesor Raluca URZICEANU
 • Profesor Mirela Maria PARASCHIV
 • Profesor Adina DEACONU
 • Profesor univ. Victor Dumitrel TIȚA