III.6. Denumirea programului: EVALUARE PENTRU EVOLUȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ
Public – ţintă:Personal didactic de predare
Justificare:Reflexivitatea este un proces, individual sau de grup, în care se formulează întrebări și se caută răspunsuri asupra felului în care activitatea și persoana profesorului influențează modul în care se produce învățarea sa personală și a elevilor săi. Presupune: să știece și de ce ca și profesor,să aibă un credo profesional, să își pună întrebări înainte de a acționa, în timpul acțiunii și după acțiune, să practice un scepticism politicos în dialogul cu sine și cu ceilalți colegi, să se consulte cu alții, să susțină cauza celor pe care îi are în grijă.

Inscriere

Durata/pret:120 ore/ 420 lei
Nr. credite: 30
Formatori:
Conferențiar univ. Victor Dumitrel TIȚA
Carolina-Maria GURALIUC
Marilena-Victoria DONCIU
Mioara-Maria MITREA
Felicia MAN
Gabriela ȘERBAN
Steluța DAN
Maria CORCOVEANU
Raluca URZICEANU
Mirela Maria PARASCHIV
Adina DEACONU