Denumirea programului: PROFESIONALIZAREA MANAGEMENTULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar al judeţului Olt.

Justificare: Rolul managerului în viaţa şcolii este unul fundamental, el poate transforma școala într-o organizație dinamică sau poate bloca progresul.
Managementul nu este nici artă nici știință, el este deopotrivă artă și știință, de aceea ne propunem să transmitem cadrelor didactice cunoștințe științifice de management pentru a -și utiliza calitățile personale în adaptarea lor la situațiile concrete din învățământul preuniversitar.


Inscriere

Durată/preț: 120 ore /420 lei
Număr de credite: 30
Formatori:
Dan Gheorghe
Florica GRECU
Marius BĂLAŞA
Mirela Maria PARASCHIV
Carolina-Maria GURALIUC
Marilena-Victoria DONCIU
Mioara-Maria MITREA
Cristina MIHUŢ
Felicia MAN
Rely-Monica TRĂISTARU
Cristina-Mirela MITROI
Cristina NICOLĂIȚĂ
Claudia Marcela ȘERBAN
Cătălin Cristian PIRNĂ
Octavia DRAGOMIR