III.7 Denumirea programului: PROFESIONALIZAREA MANAGEMENTULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Public – ţintă: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar al judeţului Olt.
Justificare: Rolul managerului în viaţa şcolii este unul fundamental, el poate transforma școala într-o organizație dinamică sau poate bloca progresul.
Managementul nu este nici artă nici știință, el este deopotrivă artă și știință, de aceea ne propunem să transmitem cadrelor didactice cunoștințe științifice de management pentru a -și utiliza calitățile personale în adaptarea lor la situațiile concrete din învățământul preuniversitar.


Inscriere

Durată: 120 ore/ 420 lei
Număr de credite: 30
Resurse umane:
Formatori:

 • Prof. Dan Gheorghe
 • Prof. Florica GRECU
 • Prof. Marius BĂLAŞA
 • Prof. Mirela Maria PARASCHIV
 • Prof. Carolina-Maria GURALIUC
 • Prof. Marilena-Victoria DONCIU
 • Prof. Mioara-Maria MITREA
 • Prof. Cristina MIHUŢ
 • Prof. Felicia MAN
 • Prof.Rely-Monica TRĂISTARU
 • Prof. Cristina-Mirela MITROI
 • Prof. Cristina NICOLĂIȚĂ
 • Prof. Claudia Marcela ȘERBAN
 • Ec. Cătălin Cristian PIRNĂ
 • Ec. Octavia DRAGOMIR